Tehnici de traducere

tecniche-di-traduzione 0 ars1 Traducerea reprezintă activitatea care constă în a înțelege semnificația unui text, pentru a-l transpune într-o altă limbă, păstrând același înțeles. Am explicat anterior care sunt metodele de traducere, iar în cele ce urmează vom prezenta tehnicile de traducere pe care le putem utiliza:

  • Adaptarea: constă în a înlocui realitatea dintr-o limbă cu realitatea echivalentă în altă limbă. Nu poate fi realizată cu aceleași cuvinte, ci într-un mod care este mai ușor de înțeles pentru cititor sau ascultător. Textul sursă este adaptat pe criterii de formă şi/sau conţinut pentru a îndeplini scopul dorit în limba ţintă.
  • Extinderea: textul este amplificat din motive de structură sau atunci când trebuie să rezolve ambiguitatea textelor originale. Acest lucru se întâmplă, de obicei, în traducerea din engleză în spaniolă, pentru că multe cuvinte din limba engleză nu au gen, în timp ce în limba spaniolă trebuie să se precizeze dacă acestea sunt de gen masculin sau feminin
  • Rezumarea: este procedeul invers celui de mai sus.
  • Împrumutul lexical: constă în a folosi cuvinte din textul original în textul tradus, de obicei, prin scrierea cu caractere cursive. De exemplu: sandwich sau blue jeans.
  • Compensarea: traducătorii o folosesc, de obicei, în cazul în care nu găsesc o corespondenţă adecvată. Se folosește atât expansiunea cât şi rezumarea, în funcție de ceea ce este mai convenabil,  de la caz la caz.
  • Calc lingvistic: este un procedeu mixt (intern și extern) de îmbogățire a unei limbi, mai ales în domeniul lexicului și al frazeologiei, care constă în imitarea structurii unui cuvânt sau a unei sintagme din altă limbă.  De exemplu, cuvântul german Übermensch,creat de filosoful german Friedrich Nietzsche, a dat în românăsupraom, în francezăsurhomme, în italiană suprauomo, în engleză superman, în rusă сверхчеловекetc.
  • Modulația: constă în a schimba forma în urma unei schimbări semantice, conferindu-i noii traduceri o perspectivă diferită. De exemplu, dacă  traducerea  reală este: "nu este uşor de demonstrat,"  prin modulaţie, aceasta va avea ca rezultat: "este ușor de demonstrat faptul că…".
  • Transpunerea: se schimbă categoria gramaticală, fără a schimba însă sensul mesajului.
  • Echivalența: sensul unui cuvânt corespunde atât într-o limbă cât și în cealaltă, fiind cuvinte echivalente, care au același înțeles.