Traducatorul

il-traduttore 0 ars1Traducătorul este o persoană specializată, a cărei sarcină este de a traduce în scris texte dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă. De redarea orală a unui text dintr-o limbă în alta se ocupă interpretul. Spre deosebire de interpretare, traducerea nu se face imediat. În general, traducătorul îşi începe activitatea atunci când i se  livrează documentul original care urmează să fie tradus, aşadar are timp să-l citească, să-l analizeze și să corecteze eventualele  erori. De asemenea, poate comunica cu autorul textului pentru a se consulta cu acesta în scopul de a clarifica orice fel de îndoieli. Traducătorul se poate documenta pe parcursul întregului proces de traducere, în scopul de a obține un text final cât mai corect și mai fidel.

Condiţii pentru a deveni traducător autorizat

  • Potrivit Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiţiei autorizează, la cerere, după verificarea actelor depuse la dosarul de autorizare, traducătorii şi interpreţii folosiţi de entităţile prevăzute de lege la art. 1: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, organele de urmărire penală, instanţele judecătoresti, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti;
  • Pentru efectuarea de traduceri pentru persone fizice sau juridice, altele decât cele arătate mai sus, nu este necesară autorizarea ca traducător şi interpret de către Ministerul Justiţiei, fiind suficient atestatul de traducător eliberat de Ministerul Culturii şi Patrimoniul Naţional, atestat care poate fi eliberat în mai multe domenii (ex.: juridic, economic, tehnic, etc.) Precizăm că, în cazul în care solicitantul este autorizat ca traducător şi interpret, acesta este obligat să răspundă la solicitarile organelor judiciare, în caz contrar putând fi sancţionat cu amendă judiciară.
  • Ministerul Justiţiei NU organizează examen pentru autorizarea ca traducător şi interpret pentru nici o limbă străină, ci acordă autorizarea pe baza de verificare a dosarului întocmit conform precizărilor de mai jos.
  • Potrivit art. 3 din lege: "Autorizarea ca interpret şi traducător, care poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele conditţii:
  1. este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene; 
  2. *** Abrogata;
  3. posedă o diplomă de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalenta din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea ori este atestat de către Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;
  4. *** Abrogata; 
  5. este apt din punct de vedere medical; 
  6. nu are antecedente penale". 


Pentru a fi autorizata ca traducător şi interpret, persoana trebuie să îndeplinească toate condiţiile arătate mai sus, cumulativ. 

Sursa - site-ul Ministerul Justitiei 
www.just.ro